Nieuws

Nieuws (17)

Vanaf  25 mei is het zover: dan geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ook wij als Ouwerkerk Tekst & Advies moeten aan deze nieuwe privacywet voldoen. Daarvoor hebben wij een privacyverklaring opgesteld. Hierin lees je welke persoonlijke gegevens wij verzamelen en hoe wij daarmee omgaan. Wij hebben immers persoonlijke gegevens van onze opdrachtgevers en we versturen wel eens nieuwsbrieven of een mailing. Wil je over alles wat wij als tekst & adviesbureau op de hoogte blijven, dan hoef je niets te doen. Ons nieuwe privacybeleid gaat direct in. Bekijk hieronder de privacyverklaring op onze website hier. Wil je onze nieuwsbrieven en mailings of andere updates over onze dienstverlening niet meer van ons ontvangen, dan kun je je eenvoudig onderaan iedere nieuwsbrief of mailing uitschrijven.

 

Privacyverklaring  Ouwerkerk Tekst & Advies

 

1.      1. PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

 

Ouwerkerk Tekst & Adviesk an persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Ouwerkerk Tekst & Advies of één van de dochterondernemingen van Ouwerkerk Tekst & Advies, Bureau MediaWise en Ouwerkerk Theater in Tekst. Of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Ouwerkerk Tekst & Advies verstrekt.

 

Ouwerkerk Tekst & Advieskan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 

– Bedrijfsnaam

 

– Uw voor- en achternaam

 

– Uw adresgegevens

 

– Uw telefoonnummer

 

– Uw e-mailadres

 

– Uw bankrekeningnummer

 

– KvK nummer

 

– Uw IP-adres

 

2.      2. WAAROM OUWERKERK TEKST & ADVIESGEGEVENS NODIG HEEFT

 

Ouwerkerk Tekst & Advies verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen. Voor het sturen van teksten die wij in uw opdracht hebben gemaakt en de facturen sturen wij meestal per mail.

 

Daarnaast kan Ouwerkerk Tekst & Advies uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

 

3.     3. INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE, WISSING, OVERDRACHT EN BEZWAAR

 

3.1  U kunt contact opnemen met Melissa Smink via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. voor:

 

(a) meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken;

 

(b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;

 

(c) inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;

 

(d) correctie, beperking, het wissen of overdracht van uw gegevens;

 

(e) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door Kantoor vol Energie.

 

4. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

 

4.1 Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.

 

5. DERDEN

 

5.1 Ouwerkerk Tekst & Advies zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals beschreven in deze privacyverklaring of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

 

5.2 Wij kunnen foto’s van bezoekers en/of deelnemers aan onze activiteiten publiceren op onze website, tenzij u daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar aantekent (zie onder 2).

 

6. IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

 

6.1 Op de website van Ouwerkerk Tekst & Advies worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Ouwerkerk Tekst & Adviesgebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

7. BEWAREN VAN UW GEGEVENS

 

7.1 Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.

 

8. BEVEILIGEN

 

8.1 Ouwerkerk Tekst & Advies neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Ouwerkerk Tekst & Advies maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

 

9. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

 

9.1 Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacy verklaring regelmatig te blijven raadplegen.

 

 

 

Ouwerkerk Tekst & Advies is als volgt te bereiken:

 

Postadres: Koraalrood 153, 2718 SB Zoetermeer

 

Vestigingsadres: Koraalrood 153, 2718 SB Zoetermeer

 

Telefoon: 079 – 8200255.

 

 

 

Pagina 5 van 5