De voorzitters van de Vaste Eerste Kamercommissies Financiën Peter Essers en Binnenlandse Zaken en Algemene Zaken Hans Engels hebben op 29 oktober de petitie van 18 samenwerkende organisaties in de bouw in ontvangst genomen. Hierin dringen zij aan om maatregelen die de bouw van nieuwbouwwoningen stimuleren.

Ouwerkerk Tekst & Advies is betrokken geweest bij de redactie van zowel de brief aan de Eerste Kamer als de petitie die de vertegenwoordigers overhandigd hebben. De overhandiging maakt ook onderdeel uit van de Bouw Nou Op! campagne die wij redactioneel helemaal hebben begeleid. Zie voor meer info de site van Bouw Nou Op.

In opdracht van Aedes vereniging van woningcorporaties hebben wij het hoofdstuk over crisiscommunicatie voor het Handboek Asbest geschreven. De herziene uitgave van Aedes Handboek Asbest is onlangs verschenen.

 

Het Handboek Asbest ondersteunt corporaties bij het maken van beleid over hoe om te gaan met asbest in het woningbezit. De nieuwe uitgave is uitgebreid met een hoofdstuk over hoe corporaties moeten communiceren als er sprake is van een crisissituatie. Wij hebben dit deel mogen schrijven naar aanleiding van onder andere onze ervaringen bij de asbestcalamiteit op Kanaleneiland in Utrecht.

'Presenteer bestaande bouw als nieuwbouw'. Dat is het motto van de woningminiwebsites, een nieuw product van Soo Media. Ouwerkerk Tekst & Advies is betrokken bij zowel de redactionele invulling als redactionele marketing van dit nieuwe product. 

Bij de minisite is het adres van de te verkopen woning de url. Dat is leuk voor verkopers en aspirant kopers die dit webadres maar wat graag naar familie en vrienden mailen. Met 270.000 te koop staande woningen kunnen makelaars zich met dit nieuwe product bij hun klanten onderscheiden. De minisites zien er professioneel uit, bevatten mooi fotomateriaal en de teksten zijn van Ouwerkerk Tekst & Advies.

Kijk voor meer informatie op de site woningminiwebsites.nl

Pagina 4 van 6